Miljøpolitik
JH Container vil sikre et højt niveau inden for miljørigtig affaldshåndtering. Det skal være med til at sikre korrekt håndtering af de opgaver vi udfører i løsning af kundernes transportopgaver.

JH Containers miljømålsætning er at:

  • Som minimum overholde myndighedskrav og lovgivningen på miljø området.
  • Være i tæt dialog og samarbejde med kunder, myndigheder og, Interessenter.
  • Løbende uddanne medarbejdere så de tager aktivt del i miljøarbejdet.
  • Sikre processer, instruktioner og rutiner løbende bliver opdateret.
  • Reducere ressourceforbruget og løbende intensivere miljøindsatsen.
  • Man ved større investeringer inddrager miljøspørgsmål i beslutningsprocessen.